Berillium, a kémiai elem [Be]

Tiszta berilliumgyöngy 2,5 g

A berillium a periódusos rendszer 4. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a berillium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a lítium volt, míg a következő rendszámú a bór lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Be

Csoport száma: 2

Periódus: 2

Atomtömeg: 9,012182


Rendszáma: 4

Csoport neve: Alkáliföldfémek

Mező: s

Tömegszám: 9

Elektronok száma héjanként: 2, 2

Elektronkonfiguráció: [He] 2s2

Protonok: 4

Elektronok: 4

Neutronok: 5

Szín: Palaszürke

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Hexagonális

A berillium eredete

A görög beryllos, elsápad szóból származik.

A berillium története

1798-ban Louis-Nicolas Vauquelin fedezte fel a berillium oxidját a berill ásványban és a smaragdban.

1828-ban Friedrich Wöhler és Antoine Bussy egymástól függetlenül izolálta berillium-klorid és kálium reakciója során.

Az első gazdaságos előállítás kifejlesztése 1932-ben Alfred Stock és Hans Goldschmidt érdeme.

A berillium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 1560,15 K | 1287 °C | 2348,6 °F

Olvadáshő: 7,95 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 1,825 J/g·K

CAS-szám: 7440-41-7


Sűrűség: 1,85 g/cm3

Forráspont: 2742,15 K | 2469 °C | 4476,2 °F

Párolgáshő: 297 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,00019%

PubChem CID azonosító: 5460467

Ártalmassága: A berillium és sói mégezőek, ezért nagy elővigyázatossággal kell kezelni őket.

Gyakoriság az Univerzumban: 1×10-7%

A berillium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 112 pm

Elektronegativitás: 1,57 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 4,9 cm3/mol


Kovalens sugár: 96 pm

Ionizációs energia: 9,3227 eV

Hővezetési tényező: 2,01 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1, 2

A berillium felhasználása

A berilliumot az atomreaktorokban reflektorként és moderátorként egyaránt használják.

Használják még a könnyűfémötvözőként nagy sebességű repülők, űrhajók, műholdak, vezérelt rakéták vázszerkezetében.

A legtöbb fémmel ellentétben a berillium átengedi a röntgensugarakat, ezért a röntgendiagnosztikában alkalmazzák.

Izotópok

Stabil izotópok

9Be

Instabil izotópok

5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.