Szén, a kémiai elem [C]

Ultratiszta szén (grafit)

A szén a periódusos rendszer 6. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a szén legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a bór volt, míg a következő rendszámú a nitrogén lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: C

Csoport száma: 14

Periódus: 2

Atomtömeg: 12,0107


Rendszáma: 6

Csoport neve: Széncsoport

Mező: p

Tömegszám: 12

Elektronok száma héjanként: 2, 4

Elektronkonfiguráció: [He] 2s2 2p2

Protonok: 6

Elektronok: 6

Neutronok: 6

Szín: Fekete

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Hexagonális

A szén eredete

A latin carbo szóból. Régi magyar neve széneny.

A szén története

A szenet korom és kőszén formájában már a történelem előtti időkben ismerte az emberiség.

1774-ben Antonie Lavoisier megmutatta, hogy a szén a gyémánt egy módosulata.

Kísérletében kőszén- és gyémántmintákat égetett, miközben egyik esetben sem keletkezett víz.

1779-ben Carl Wilhelm Scheele megmutatta, hogy a grafit is szén-dioxiddá ég, tehát a szintén a szén egyik módosulata.

A szén fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 3948,15 K | 3675 °C | 6647 °F

Olvadáshő: 105 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,709 J/g·K

CAS-szám: 7440-44-0


Sűrűség: 2,267 g/cm3

Forráspont: 4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F

Párolgáshő: 715 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,18%

PubChem CID azonosító: 5462310

Ártalmassága: A tiszta, elemi szén kismértékben mérgező az emberi szervezetre, ezért óvatosan kezelendő grafit és kőszén formájában.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,5%

A szén atomi tulajdonságai


Atomsugár: 67 pm

Elektronegativitás: 2,55 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 5,31 cm3/mol


Kovalens sugár: 77 pm

Ionizációs energia: 11,2603 eV

Hővezetési tényező: 1,29 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4

A szén felhasználása

A szén ipari felhasználása – ide nem értve az élelmiszereket és a fát, mint alapanyagot – főként szénhidrogén formájában (földgáz, kőolaj) történik.

A grafitot ceruzabél készítésére, olvasztótégelyek, szárazelemek gyártására, valamint elektródaként és kenőanyagként is használják.

A gyémántot az ékszeripar használja, de szilárdságra miatt ugyancsak alkalmas fúrásra, vágásra, csiszolásra és polírozásra.

Izotópok

Stabil izotópok

12C, 13C

Instabil izotópok

8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.