Hidrogén, a kémiai elem [H]

Fiola ultratiszta hidrogén

A hidrogén a periódusos rendszer 1. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a hidrogén legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

A következő rendszámú elem a hélium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: H

Csoport száma: 1

Periódus: 1

Atomtömeg: 1,00794


Rendszáma: 1

Csoport neve: Alkálifémek

Mező: s

Tömegszám: 1

Elektronok száma héjanként: 1

Elektronkonfiguráció: 1s1

Protonok: 1

Elektronok: 1

Neutronok: 0

Szín: Színtelen

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Hexagonális

A hidrogén eredete

A görög hydro (víz) és a genes (képez) szavakból.

A hidrogén története

Henry Cavendish különítette el elsőként a hidrogént egyéb gázoktól 1776-ban, amikor cink és sósav reakciójaként előállította.

1670-ben az angol tudós, Robert Boyle megfigyelte, hogy a hidrogén előállítható fémek és erős savak reakciójaként.

A francia tudós, Antonie Lavoisier nevezte el hidrogénnek 1783-ban.

A hidrogén fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Gáz

Olvadáspont: 14,01 K | -259,14 °C | -434,45 °F

Olvadáshő: 0,558 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 14,304 J/g·K

CAS-szám: 1333-74-0


Sűrűség: 0,00008988 g/cm3

Forráspont: 20,28 K | -252,87 °C | -423,17 °F

Párolgáshő: 0,452 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,15%

PubChem CID azonosító: 783

Ártalmassága: A hidrogénnel való munka sok biztonsági kockázatot vet fel: levegővel keveredve robbanásveszélyes, tiszta állapotban pedig fulladást okoz.

Gyakoriság az Univerzumban: 75%

A hidrogén atomi tulajdonságai


Atomsugár: 53 pm

Elektronegativitás: 2,2 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 14,4 cm3/mol


Kovalens sugár: 31 pm

Ionizációs energia: 13,5984 eV

Hővezetési tényező: 0,001815 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -1, 1

A hidrogén felhasználása

A folyékony hidrogént rakétahajtóanyagként használják.

A hidrogént gyakran alkalmazzák erőművekben a generátorok hűtésére.

A hidrogénnek két nehezebb izotópját (deutérium és trícium) nukleáris fúziókban használják.

Védőgázként is használják különböző hegesztési eljárásokban, mint például az arcatomhegesztésben.

Izotópok

Stabil izotópok

1H, 2H

Instabil izotópok

3H, 4H, 5H, 6H, 7H

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.