Oxigén, a kémiai elem [O]

Fiola ultratiszta oxigén

Az oxigén a periódusos rendszer 8. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük az oxigén legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a nitrogén volt, míg a következő rendszámú a fluor lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: O

Csoport száma: 16

Periódus: 2

Atomtömeg: 15,9994


Rendszáma: 8

Csoport neve: Oxigéncsoport

Mező: p

Tömegszám: 16

Elektronok száma héjanként: 2, 6

Elektronkonfiguráció: [He] 2s2 2p4

Protonok: 8

Elektronok: 8

Neutronok: 8

Szín: Színtelen

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Alaplapon centrált monoklin

Az oxigén eredete

A görög oxys sav és a genes képez szavakból. Régi magyar neve éleny.

Az oxigén története

Carl Wilhelm Scheele 1771-ben higany-oxid és nitrátok hevítésével oxigént állított elő, de eredményét 1777-ig nem publikálta.

Joseph Priestley szintén előállította ezt az ‘új levegőt’ 1774-ben.

A nevet ugyancsak 1777-ben Antoine Lavoisier adta, aki oxigénnel való kísérleteivel segített megdönteni az akkoriban virágzó flogisztonelméletet.

Az oxigén fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Gáz

Olvadáspont: 54,36 K | -218,79 °C | -361,82 °F

Olvadáshő: 0,222 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,918 J/g·K

CAS-szám: 7782-44-7


Sűrűség: 0,001429 g/cm3

Forráspont: 90,2 K | -182,95 °C | -297,31 °F

Párolgáshő: 3,41 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 46%

PubChem CID azonosító: 977

Ártalmassága: Az oxigén nagy parciális nyomása esetén görcsöket és egyéb egészségügyi problémákat okozhat.

Gyakoriság az Univerzumban: 1%

Az oxigén atomi tulajdonságai


Atomsugár: 48 pm

Elektronegativitás: 3,44 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 14,0 cm3/mol


Kovalens sugár: 66 pm

Ionizációs energia: 13,6181 eV

Hővezetési tényező: 0,0002674 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -2, -1, 1, 2

Az oxigén felhasználása

Tiszta oxigént gyakran használnak légúti megbetegedésben szenvedők légzésének megkönnyítésére.

Felhasználják még oxi-acetilénes hegesztéshez, rakéták üzemanyagának oxidálószereként, valamint metanol és etilén-oxid gyártásához.

Ugyancsak felhasználják acélgyártáshoz, de a műanyag- és textilgyártás sem nélkülözheti.

Az élőlények számára létszükséglet az oxigénfelvétel.

Izotópok

Stabil izotópok

16O, 17O, 18O

Instabil izotópok

12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.