Hélium, a kémiai elem [He]

Fiola ultratiszta hélium

A hélium a periódusos rendszer 2. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a hélium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a hidrogén volt, míg a következő rendszámú a lítium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: He

Csoport száma: 18

Periódus: 1

Atomtömeg: 4,002602


Rendszáma: 2

Csoport neve: Nemesgázok

Mező: s

Tömegszám: 4

Elektronok száma héjanként: 2

Elektronkonfiguráció: 1s2

Protonok: 2

Elektronok: 2

Neutronok: 2

Szín: Színtelen

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Lapközepes kockarács

A hélium eredete

A görög helois, Nap szóból.

A hélium története

A francia csillagász Jules Janssen figyelte meg először a héliumot az 1868-as indiai napfogyatkozás vizsgálata közben.

Norman Lockyer és Edward Frankland javasolták a hélium nevet az új elemnek.

1895-ben Sir William Ramsay állított elő héliumot az uránszurokérc egy fajtájából, a kleveitből.

Tőle függetlenül Per Teodor Cleve és Abraham Langlet is szintén kleveitből nyert ki héliumot akkora mennyiségben, hogy az atomtömegét is meg tudták határozni.

A hélium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Gáz

Olvadáspont: 0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F

Olvadáshő: 0,02 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 5,193 J/g·K

CAS-szám: 7440-59-7


Sűrűség: 0,0001785 g/cm3

Forráspont: 4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F

Párolgáshő: 0,083 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 5,5×10-7%

PubChem CID azonosító: 23987

Ártalmassága: A héliumot nem tartják mérgezőnek.

Gyakoriság az Univerzumban: 23%

A hélium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 31 pm

Elektronegativitás:

Atomtérfogat: 27,2 cm3/mol


Kovalens sugár: 28 pm

Ionizációs energia: 24,5874 eV

Hővezetési tényező: 0,00152 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 0

A hélium felhasználása

A héliumot közömbössége miatt védőgázként használják szilikon- és germániumkristályok növesztésekor, a titán és a cirkónium kitermelésben, a gázkromatográfiában, valamint ívhegesztéskor.

Hűtőanyagként is felhasználják többek között a kirogenikában.

A héliumot léggömbök töltésére és folyékony üzemanyagú rakétákban a túlnyomás eléréséhez.

Izotópok

Stabil izotópok

3He, 4He

Instabil izotópok

5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.