Fluor, a kémiai elem [F]

Fluórgáz, de csak fotómontázs, mert a fluór az üveget is megtámadja

A fluor a periódusos rendszer 9. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a fluor legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem az oxigén volt, míg a következő rendszámú a neon lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: F

Csoport száma: 17

Periódus: 2

Atomtömeg: 18,9984032


Rendszáma: 9

Csoport neve: Halogének

Mező: p

Tömegszám: 19

Elektronok száma héjanként: 2, 7

Elektronkonfiguráció: [He] 2s2 2p5

Protonok: 9

Elektronok: 9

Neutronok: 10

Szín: Színtelen

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Alaplapon centrált monoklin

A fluor eredete

A latin fluere, folyik szóból. Régi magyar neve folyany.

A fluor története

1529-ben Georigius Agricola említi először a folypát azon felhasználási lehetőségét, hogy elfolyósítja a salakot (csökkenti az olvadáspontját).

1670-ben Heinrich Schwandhard felfedezi, hogy a folypát sav jelenlétében megmarja az üveget.

1809-ben Andre-Marie Ampere francia tudós felvetette, hogy a folysavat (hidrogén-fluorid) a hidrogén mellett egy új, a klórhoz hasonló elem alkotja.

Az elemet végül tisztán Henri Moissa izolálta 1886-ban.

A fluor fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Gáz

Olvadáspont: 53,53 K | -219,62 °C | -363,32 °F

Olvadáshő: 0,26 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,824 J/g·K

CAS-szám: 7782-41-4


Sűrűség: 0,001696 g/cm3

Forráspont: 85,03 K | -188,12 °C | -306,62 °F

Párolgáshő: 3,27 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,054%

PubChem CID azonosító: 24524

Ártalmassága: A fluor erősen mérgező és korrodáló.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,00004%

A fluor atomi tulajdonságai


Atomsugár: 42 pm

Elektronegativitás: 3,98 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 17,1 cm3/mol


Kovalens sugár: 64 pm

Ionizációs energia: 17,4228 eV

Hővezetési tényező: 0,000279 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -1

A fluor felhasználása

A flórvegyületeket, ideértve a nátrium-fluoridot, a fogkrémekben és a vízkezelésben használják a fogszuvasodás megelőzésére.

A részben halogénezett szénhidrogének (HCFC) és a fluorozott szénhidrogének (HFC) ma ideiglenes helyettesítői a korábban szórópalackokban és hűtőközegként használt CFC-knek.

A fluort és vegyületeit a nukleáris üzemanyaggyártásban is használják.

Izotópok

Stabil izotópok

19F

Instabil izotópok

14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.