Lítium, a kémiai elem [Li]

0,5 g lítium argonatmoszférában

A lítium a periódusos rendszer 3. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a lítium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a hélium volt, míg a következő rendszámú a berillium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Li

Csoport száma: 1

Periódus: 2

Atomtömeg: 6,941


Rendszáma: 3

Csoport neve: Alkálifémek

Mező: s

Tömegszám: 7

Elektronok száma héjanként: 2, 1

Elektronkonfiguráció: [He] 2s1

Protonok: 3

Elektronok: 3

Neutronok: 4

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Térközepes kockarács

A lítium eredete

A görög lithos, szikla szóból.

A lítium története

A lítiumot Johann Arfedson fedezte fel 1817-ben a Svédországhoz tartozó Utö szigetekről származó ásványok elemzése közben.

A tiszta fémet a következő évben egymástól függetlenül William Thomas Brande svéd és Sir Humphry Davy angol kémikusok izolálták.

1855-ben Robert Bunsen és Augustus Matthiessen nagy mennyiségű lítiumot állított elő lítium-klorid elektrolízisével.

A lítium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 453,69 K | 180,54 °C | 356,97 °F

Olvadáshő: 3 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 3,582 J/g·K

CAS-szám: 7439-93-2


Sűrűség: 0,534 g/cm3

Forráspont: 1615,15 K | 1342 °C | 2447,6 °F

Párolgáshő: 147 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,0017%

PubChem CID azonosító: 3028194

Ártalmassága: A lítium korrozív és körültekintéssel kell bánni vele, bőrrel nem érintkezhet.

Gyakoriság az Univerzumban: 6×10-7%

A lítium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 152 pm

Elektronegativitás: 0,98 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 13,10 cm3/mol


Kovalens sugár: 128 pm

Ionizációs energia: 5,3917 eV

Hővezetési tényező: 0,847 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1

A lítium felhasználása

A tiszta lítiumot újratölthető Li-ion akkumulátorokban használják.

A lítium-sztearát általános célú, magas hőmérsékleten is használható kenőanyag.

A lítiumot speciális üvegek és kerámiák gyártásához is használják.

A fémlítiumot és komplex hidridjeit nagyenergiájú rakétahajtóanyagként is használják.

Izotópok

Stabil izotópok

6Li, 7Li

Instabil izotópok

4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.