Cirkónium, a kémiai elem [Zr]

A kristályrúd két mintája, amelyek különböző felületi textúrákat mutatnak, valamint egy nagy tisztaságú cirkóniumkocka az összehasonlításhoz.

A cirkónium a periódusos rendszer 40. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a cirkónium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem az ittrium volt, míg a következő rendszámú a nióbium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Zr

Csoport száma: 4

Periódus: 5

Atomtömeg: 91,224


Rendszáma: 40

Csoport neve: Átmenetifémek

Mező: d

Tömegszám: 91

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 10, 2

Elektronkonfiguráció: [Kr] 4d2 5s2

Protonok: 40

Elektronok: 40

Neutronok: 51

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Hexagonális

A cirkónium eredete

A perzsa zargun, aranyszerű szóból.

A cirkónium története

A cirkóniumot először Martin Heinrich Klaproth ismerte fel elemként 1789-ben Berlinben, egy Srí Lanka-i cirkonmintában.

A cirkónium fémet tisztátalan formában először 1824-ben Jöns Jakob Berzelius nyerte ki kálium és kálium-cirkónium-fluorid keverékének vascsőben történő hevítésével.

Anton Eduard van Arkel és Jan Hendrik de Boer holland tudósok 1925-ben fedezték fel a nagy tisztaságú cirkónium előállításának módszerét.

A cirkónium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 2128,15 K | 1855 °C | 3371 °F

Olvadáshő: 21 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,278 J/g·K

CAS-szám: 7440-67-7


Sűrűség: 6,506 g/cm3

Forráspont: 4682,15 K | 4409 °C | 7968,2 °F

Párolgáshő: 580 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,013%

PubChem CID azonosító: 23995

Ártalmassága: A cirkóniumot nem tartják mérgezőnek.

Gyakoriság az Univerzumban: 5×10-6%

A cirkónium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 160 pm

Elektronegativitás: 1,33 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 14,0 cm3/mol


Kovalens sugár: 175 pm

Ionizációs energia: 6,6339 eV

Hővezetési tényező: 0,227 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1, 2, 3, 4

A cirkónium felhasználása

A cirkóniumot főként tűzálló anyagként és opakosítószerként használják, bár kis mennyiségben ötvözetként is alkalmazzák, mivel erősen ellenáll a korróziónak.

A cirkóniumot sebészeti műszerek készítésére használják, és acélötvözetekben keményítőszerként alkalmazzák.

A cirkóniumot szupravezető mágnesek készítésére is használják.

Izotópok

Stabil izotópok

90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr

Instabil izotópok

78Zr, 79Zr, 80Zr, 81Zr, 82Zr, 83Zr, 84Zr, 85Zr, 86Zr, 87Zr, 88Zr, 89Zr, 93Zr, 95Zr, 96Zr, 97Zr, 98Zr, 99Zr, 100Zr, 101Zr, 102Zr, 103Zr, 104Zr, 105Zr, 106Zr, 107Zr, 108Zr, 109Zr, 110Zr

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.