Livermorium, a kémiai elem [Lv]

Az elemet az oroszországi Dubnában a Joint Institute for Nuclear Research-ben fedezték fel.

A livermorium a periódusos rendszer 116. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a livermorium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a moszkovium volt, míg a következő rendszámú a tennessine lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Lv

Csoport száma: 16

Periódus: 7

Atomtömeg: [293]


Rendszáma: 116

Csoport neve: Oxigéncsoport

Mező: p

Tömegszám: 291

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6

Elektronkonfiguráció: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4

Protonok: 116

Elektronok: 116

Neutronok: 175

Szín: Nem meghatározott

Radiokativitás: Radioaktív

Kristályrácstípus: n/a

A livermorium eredete

Nevét a Lawrence Livermore National Laboratory-ról kapta, ami a kaliforniai Livermore-ban található.

A livermorium története

Ununhexium (Uuh) volt az ideiglenes IUPAC szisztematikus elemnév.

A Livermoriumot 2000-ben azonosította a dubnai Joint Institute for Nuclear Research orosz tudósokból és a Lawrence Livermore National Laboratory amerikai tudósaiból álló, Jurij Oganessian és Ken Moody vezette csapat.

A livermorium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont:

Olvadáshő: n/a

Fajlagos hőkapacitás:

CAS-szám: 54100-71-9


Sűrűség:

Forráspont:

Párolgáshő: n/a

Előfordulás a Földön: n/a

PubChem CID azonosító: n/a

Ártalmassága: A livermorium radioaktivitása miatt ártalmas.

Gyakoriság az Univerzumban: n/a

A livermorium atomi tulajdonságai


Atomsugár:

Elektronegativitás:

Atomtérfogat:


Kovalens sugár: 175 pm

Ionizációs energia:

Hővezetési tényező:

Oxidációs állapotok: 2, 4

A livermorium felhasználása

A livermoriumot csak tudományos kutatási célokra használják.

Izotópok

Stabil izotópok

Instabil izotópok

289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.