Nátrium, a kémiai elem [Na]

Fémnátrium Dennis gyűjteményéből

A nátrium a periódusos rendszer 11. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a nátrium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a neon volt, míg a következő rendszámú a magnézium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Na

Csoport száma: 1

Periódus: 3

Atomtömeg: 22,98976928


Rendszáma: 11

Csoport neve: Alkálifémek

Mező: s

Tömegszám: 23

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 1

Elektronkonfiguráció: [Ne] 3s1

Protonok: 11

Elektronok: 11

Neutronok: 12

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Térközepes kockarács

A nátrium eredete

Latin natrium szóból. Régi magyar neve szikeny.

A nátrium története

A nátrium vegyjelét (Na) először Jöns Jakob Berzelius használta.

Más nyelvekben a szóda (nátrium-karbonát) szóból származtatható elnevezést használják (angolul Sodium).

A magyarban is használatos nátrium a latin ‘natrium’ szóból származik, ami pedig az egyiptomi ‘natron’-ből, ez volt a nátrium-karbonátnak, mint ásványnak a neve.

1807-ben, Sir Humphry Davy izolálta először a nátriumot száraz nátrium-hidroxid elektrolízisével.

A nátrium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 370,87 K | 97,72 °C | 207,9 °F

Olvadáshő: 2,6 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 1,228 J/g·K

CAS-szám: 7440-23-5


Sűrűség: 0,971 g/cm3

Forráspont: 1156,15 K | 883 °C | 1621,4 °F

Párolgáshő: 97,7 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 2,3%

PubChem CID azonosító: 5360545

Ártalmassága: A fémnátrium gondos kezelést igényel, inert atmoszférában kell tartani.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,002%

A nátrium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 186 pm

Elektronegativitás: 0,93 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 23,7 cm3/mol


Kovalens sugár: 166 pm

Ionizációs energia: 5,1391 eV

Hővezetési tényező: 1,41 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -1, 1

A nátrium felhasználása

A fémnátrium elengedhetetlen az észterek és egyéb szerves vegyületek előállításához.

Nagynyomású nátriumlámpákkal gyakran találkozik az ember, hiszen az utcák közvilágításához használják.

Folyékony nátriumot hőelvezetőként használják erőművekben és egyes rakétákban.

Jó redukálóképessége miatt más könnyen oxidálódó fém előállításához is használható.

Izotópok

Stabil izotópok

23Na

Instabil izotópok

18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.