Nihonium, a kémiai elem [Nh]

Az elemet az oroszországi Dubnában a Joint Institute for Nuclear Research-ben fedezték fel

A nihonium a periódusos rendszer 113. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a nihonium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a kopernícium volt, míg a következő rendszámú a flerovium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Nh

Csoport száma: 13

Periódus: 7

Atomtömeg: [286]


Rendszáma: 113

Csoport neve: Földfémek

Mező: p

Tömegszám: 286

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3

Elektronkonfiguráció: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1

Protonok: 113

Elektronok: 113

Neutronok: 173

Szín: Nem meghatározott

Radiokativitás: Radioaktív

Kristályrácstípus: n/a

A nihonium eredete

A neve Japán hétköznapi japán nevéből ered.

A nihonium története

A nihóniumot 2003-ban a 115-ös elem, a moszkóvium alfa-bomlástermékeként azonosította a dubnai Joint Institute for Nuclear Research orosz tudósokból és a Lawrence Livermore National Laboratory amerikai tudósaiból álló csoport.

A Dubna-Livermore együttműködés a 268Db bomlási végtermékkel végzett kémiai kísérletekkel erősítette meg a nihónium felfedezésére vonatkozó állításukat.

A nihonium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 703,15 K | 430 °C | 806 °F

Olvadáshő: n/a

Fajlagos hőkapacitás:

CAS-szám: 54084-70-7


Sűrűség: 16 g/cm3

Forráspont: 1373,15 K | 1100 °C | 2012 °F

Párolgáshő: n/a

Előfordulás a Földön: n/a

PubChem CID azonosító: n/a

Ártalmassága: A nihonium radioaktivitása miatt ártalmas.

Gyakoriság az Univerzumban: n/a

A nihonium atomi tulajdonságai


Atomsugár:

Elektronegativitás:

Atomtérfogat:


Kovalens sugár: 136 pm

Ionizációs energia:

Hővezetési tényező:

Oxidációs állapotok: 1, 3, 5

A nihonium felhasználása

A nihoniumot csak tudományos kutatási célokra használják.

Izotópok

Stabil izotópok

Instabil izotópok

278Nh, 282Nh, 283Nh, 284Nh, 285Nh, 286Nh, 287Nh

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.