Oganesson, a kémiai elem [Og]

Az elemet az oroszországi Dubnában a Joint Institute for Nuclear Research-ben fedezték fel

Az oganesson a periódusos rendszer 118. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük az oganesson legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a tennessine volt.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Og

Csoport száma: 18

Periódus: 7

Atomtömeg: [294]


Rendszáma: 118

Csoport neve: Nemesgázok

Mező: p

Tömegszám: 294

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8

Elektronkonfiguráció: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6

Protonok: 118

Elektronok: 118

Neutronok: 176

Szín: Nem meghatározott

Radiokativitás: Radioaktív

Kristályrácstípus: n/a

Az oganesson eredete

Jurij Oganyeszjan orosz atomfizikusról nevezték el.

Az oganesson története

Az Oganessont 2002-ben azonosította a dubnai Joint Institute for Nuclear Research orosz tudósokból és a Lawrence Livermore National Laboratory amerikai tudósaiból álló csoport.

Kalifornium kálciummal való bombázásával állították elő.

Az Ununoctium volt az ideiglenes IUPAC szisztematikus elemnév.

Az oganesson fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont:

Olvadáshő: n/a

Fajlagos hőkapacitás:

CAS-szám: 54144-19-3


Sűrűség: 13,65 g/cm3

Forráspont:

Párolgáshő: n/a

Előfordulás a Földön: n/a

PubChem CID azonosító: n/a

Ártalmassága: Az oganesszon radioaktivitása miatt ártalmas.

Gyakoriság az Univerzumban: n/a

Az oganesson atomi tulajdonságai


Atomsugár: 152 pm

Elektronegativitás:

Atomtérfogat:


Kovalens sugár: 157 pm

Ionizációs energia:

Hővezetési tényező:

Oxidációs állapotok: -1, 0, 2, 4, 6

Az oganesson felhasználása

Az oganesszont csak tudományos kutatási célokra használják.

Izotópok

Stabil izotópok

Instabil izotópok

293Og, 294Og

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.