Ón, a kémiai elem [Sn]

Megszilárdult, olvadt óncsepp.

A ón a periódusos rendszer 50. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a ón legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem az indium volt, míg a következő rendszámú az antimon lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Sn

Csoport száma: 14

Periódus: 5

Atomtömeg: 118,71


Rendszáma: 50

Csoport neve: Széncsoport

Mező: p

Tömegszám: 119

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 18, 4

Elektronkonfiguráció: [Kr] 4d10 5s2 5p2

Protonok: 50

Elektronok: 50

Neutronok: 69

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Térközepes tetragonális

A ón eredete

Germán tina, fényes pálcika szóból; indoeurópai stagnum, csöpögő szóból.

A ón története

Az ónt először a rézzel együtt olvasztották bronz előállítására i. e. 3500 körül.

A legrégebbi leletek i. e. 2000 körülről származnak.

Az ón eredeti forrása az ókorban valószínűleg a kasziterit, az ón ónoxid formája volt.

Robert Boyle brit tudós 1673-ban publikálta az ón oxidációjával kapcsolatos kísérleteinek leírását.

A ón fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 505,08 K | 231,93 °C | 449,47 °F

Olvadáshő: 7 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,228 J/g·K

CAS-szám: 7440-31-5


Sűrűség: 7,287 g/cm3

Forráspont: 2875,15 K | 2602 °C | 4715,6 °F

Párolgáshő: 290 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,00022%

PubChem CID azonosító: 5352426

Ártalmassága: Az ónt nem tartják mérgezőnek de a legtöbb ónsó mérgező.

Gyakoriság az Univerzumban: 4×10-7%

A ón atomi tulajdonságai


Atomsugár: 140 pm

Elektronegativitás: 1,96 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 16,3 cm3/mol


Kovalens sugár: 139 pm

Ionizációs energia: 7,3439 eV

Hővezetési tényező: 0,666 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -4, 2, 4

A ón felhasználása

Az ónt más fémek felületének bevonataként használják a korrózió megakadályozására.

Régóta használják forrasztóanyagként, ólommal ötvözött formában.

Az üvegre permetezett ónsókat elektromosan vezető bevonatok előállítására használják.

Az ón-kloridot pácanyagként használják a textíliák festésében és a selyem súlyának növelésére.

Izotópok

Stabil izotópok

112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn

Instabil izotópok

99Sn, 100Sn, 101Sn, 102Sn, 103Sn, 104Sn, 105Sn, 106Sn, 107Sn, 108Sn, 109Sn, 110Sn, 111Sn, 113Sn, 121Sn, 123Sn, 125Sn, 126Sn, 127Sn, 128Sn, 129Sn, 130Sn, 131Sn, 132Sn, 133Sn, 134Sn, 135Sn, 136Sn, 137Sn

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.