Tallium, a kémiai elem [Tl]

Tiszta tallium argonban.

A tallium a periódusos rendszer 81. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a tallium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a higany volt, míg a következő rendszámú a ólom lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Tl

Csoport száma: 13

Periódus: 6

Atomtömeg: 204,3833


Rendszáma: 81

Csoport neve: Földfémek

Mező: p

Tömegszám: 204

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 32, 18, 3

Elektronkonfiguráció: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1

Protonok: 81

Elektronok: 81

Neutronok: 123

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Hexagonális

A tallium eredete

A görög thallos, zöldell szóból. A tallium emissziós spektrumában erős zöld vonal jelenik meg.

A tallium története

A talliumot 1861-ben Sir William Crookes fedezte fel spektroszkópiai úton Londonban.

1862-ben Claude-Auguste Lamy egy spektrométer segítségével meghatározta egy szeléntartalmú anyag összetételét, amely a kénsav piritből történő előállítása során rakódott le.

Észrevette a spektrumban az új zöld vonalat, és arra a következtetésre jutott, hogy egy új elem van jelen.

A tallium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 577,15 K | 304 °C | 579,2 °F

Olvadáshő: 4,2 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,129 J/g·K

CAS-szám: 7440-28-0


Sűrűség: 11,85 g/cm3

Forráspont: 1746,15 K | 1473 °C | 2683,4 °F

Párolgáshő: 165 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,000053%

PubChem CID azonosító: 5359464

Ártalmassága: A tallium és vegyületei erősen mérgezőek.

Gyakoriság az Univerzumban: 5×10-8%

A tallium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 170 pm

Elektronegativitás: 1,62 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 17,2 cm3/mol


Kovalens sugár: 145 pm

Ionizációs energia: 6,1082 eV

Hővezetési tényező: 0,461 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1, 3

A tallium felhasználása

A tallium-szelenidet infravörös érzékelésre szolgáló bolométerben használták.

A talliumot gammasugárzás-érzékelő berendezésekben is használják.

A tallium-oxidot magas törésmutatójú üvegek előállítására használták, és fotocellák gyártásához használják.

Az oldott oxigén elemző készülékek egyes elektródái talliumot tartalmaznak.

Izotópok

Stabil izotópok

203Tl, 205Tl

Instabil izotópok

176Tl, 177Tl, 178Tl, 179Tl, 180Tl, 181Tl, 182Tl, 183Tl, 184Tl, 185Tl, 186Tl, 187Tl, 188Tl, 189Tl, 190Tl, 191Tl, 192Tl, 193Tl, 194Tl, 195Tl, 196Tl, 197Tl, 198Tl, 199Tl, 200Tl, 201Tl, 202Tl, 204Tl, 206Tl, 207Tl, 208Tl, 209Tl, 210Tl, 211Tl, 212Tl

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.