Xenon, a kémiai elem [Xe]

Izzó ultra-tiszta xenon fiola.

A xenon a periódusos rendszer 54. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a xenon legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a jód volt, míg a következő rendszámú a cézium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Xe

Csoport száma: 18

Periódus: 5

Atomtömeg: 131,293


Rendszáma: 54

Csoport neve: Nemesgázok

Mező: p

Tömegszám: 131

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 18, 8

Elektronkonfiguráció: [Kr] 4d10 5s2 5p6

Protonok: 54

Elektronok: 54

Neutronok: 77

Szín: Színtelen

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Lapközepes kockarács

A xenon eredete

A görög xenon, furcsa szóból.

A xenon története

A xenont William Ramsay skót kémikus és Morris Travers angol kémikus fedezte fel 1898-ban Angliában.

A xenont a folyékony levegő összetevőinek elpárolgásából visszamaradt maradékban találták meg.

A spektroszkópiai elemzés kimutatta a korábban nem látott szép kék vonalakat, amelyek egy új elem jelenlétére utaltak.

A xenon fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Gáz

Olvadáspont: 161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F

Olvadáshő: 2,3 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,158 J/g·K

CAS-szám: 7440-63-3


Sűrűség: 0,005887 g/cm3

Forráspont: 165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F

Párolgáshő: 12,64 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 2×10-9%

PubChem CID azonosító: 23991

Ártalmassága: A xenon nem mérgező, de vegyületei erősen mérgezőek.

Gyakoriság az Univerzumban: 1×10-6%

A xenon atomi tulajdonságai


Atomsugár: 108 pm

Elektronegativitás: 2,6 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 37,3 cm3/mol


Kovalens sugár: 140 pm

Ionizációs energia: 12,1298 eV

Hővezetési tényező: 0,0000569 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 2, 4, 6, 8

A xenon felhasználása

A xenont vakukban és ívlámpákban, valamint fényképészeti vakukban használják.

A xenont az orvostudományban általános érzéstelenítőként és az orvosi képalkotásban használják.

Az atomenergetikai alkalmazásokban a xenont buborékkamrákban, szondákban és más olyan területeken használják, ahol a nagy molekulatömegű és inert jelleg kívánatos.

Izotópok

Stabil izotópok

124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe

Instabil izotópok

110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.