Alumínium, a kémiai elem [Al]

Alumíniumtömb

Az alumínium a periódusos rendszer 13. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük az alumínium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a magnézium volt, míg a következő rendszámú a szilícium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Al

Csoport száma: 13

Periódus: 3

Atomtömeg: 26,9815386


Rendszáma: 13

Csoport neve: Földfémek

Mező: p

Tömegszám: 27

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 3

Elektronkonfiguráció: [Ne] 3s2 3p1

Protonok: 13

Elektronok: 13

Neutronok: 14

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Lapközepes kockarács

Az alumínium eredete

A latin alumen, timsó szóból. Régi magyar neve timany.

Az alumínium története

Guyton de Morveau alkotta meg az elem elnevezését az timsó latin nevéből, amit a régi magyar neve is őriz.

Antoine Lavoisier 1787-ben úgy gondolta, hogy ez a vegyület a még ismeretlen fém oxidja lehet.

Sir Humphry Davy 1808-ban azonosította a timsó fő fémalkotójaként.

Hans Christian Ørsted izolálta először a tiszta fémalumíniumot 1825-ben.

Az alumínium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 933,47 K | 660,32 °C | 1220,58 °F

Olvadáshő: 10,7 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,897 J/g·K

CAS-szám: 7429-90-5


Sűrűség: 2,698 g/cm3

Forráspont: 2792,15 K | 2519 °C | 4566,2 °F

Párolgáshő: 293 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 8,1%

PubChem CID azonosító: 5359268

Ártalmassága: Az alumíniumot nem tartják mérgezőnek.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,005%

Az alumínium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 143 pm

Elektronegativitás: 1,61 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 9,98 cm3/mol


Kovalens sugár: 121 pm

Ionizációs energia: 5,9858 eV

Hővezetési tényező: 2,37 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1, 3

Az alumínium felhasználása

Az alumínium felhasználása rendkívül széleskörű: az italosdobozoktól kezdve az ablakkereteken át a hajó- és repülőalkatrészekig szinte mindent gyártanak belőle.

Használják még az elektromos távvezetékekben, a konyhában fóliaként, kültéri épületdíszítésre és még megannyi iparcikk előállítására.

Kis mennyiségű réz, magnézium, szilícium, mangán stb. ötvözésével más előnyös tulajdonságai is lesznek.

Izotópok

Stabil izotópok

27Al

Instabil izotópok

21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.