Szilícium, a kémiai elem [Si]

Közeli kép egy darabka ultratiszta szilíciumról

A szilícium a periódusos rendszer 14. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a szilícium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem az alumínium volt, míg a következő rendszámú a foszfor lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Si

Csoport száma: 14

Periódus: 3

Atomtömeg: 28,0855


Rendszáma: 14

Csoport neve: Széncsoport

Mező: p

Tömegszám: 28

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 4

Elektronkonfiguráció: [Ne] 3s2 3p2

Protonok: 14

Elektronok: 14

Neutronok: 14

Szín: Szürke

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Gyémántrács

A szilícium eredete

A latin silex, kovakő szóból.

A szilícium története

Sir Humphry Davy 1800-ban még úgy gondolta, hogy a szilícium vegyület és nem elem, de 1811-ben Gay Lussac és Louis Jacques Thénard valószínűleg szennyezett amorf szilíciumot állított elő szilícium-tetrafluorid és káliummal hevítésével.

1824-ben Jöns Jakob Berzelius hasonló eljárással szintén amorf szilíciumot állított elő.

1854-ben Henri Deville állított elő először kristályos állapotú szilíciumot, annak második allotróp módosulatát.

A szilícium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 1687,15 K | 1414 °C | 2577,2 °F

Olvadáshő: 50,2 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,705 J/g·K

CAS-szám: 7440-21-3


Sűrűség: 2,3296 g/cm3

Forráspont: 3538,15 K | 3265 °C | 5909 °F

Párolgáshő: 359 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 27%

PubChem CID azonosító: 5461123

Ártalmassága: A finom szilícium- és szilikátfüst belélegzése krónikus légzési problémákat okozhat.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,07%

A szilícium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 111 pm

Elektronegativitás: 1,9 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 12,1 cm3/mol


Kovalens sugár: 111 pm

Ionizációs energia: 8,1517 eV

Hővezetési tényező: 1,48 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4

A szilícium felhasználása

Homok és agyag formájában betont és téglát gyártanak belőle, hasznos tűzállóanyag magas hőmérsékletű munkáknál.

Szilikát formájában kerámiát és zománcot készítenek belőle.

A szilícium-dioxid (homok) az üveggyártás legfontosabb alapanyaga.

A szilícium félvezető tulajdonága miatt a modern elektronika és számítástechnika alapja.

Izotópok

Stabil izotópok

28Si, 29Si, 30Si

Instabil izotópok

22Si, 23Si, 24Si, 25Si, 26Si, 27Si, 31Si, 32Si, 33Si, 34Si, 35Si, 36Si, 37Si, 38Si, 39Si, 40Si, 41Si, 42Si, 43Si, 44Si

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.