Foszfor, a kémiai elem [P]

Vörösfoszfor (poralakú)

A foszfor a periódusos rendszer 15. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a foszfor legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a szilícium volt, míg a következő rendszámú a kén lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: P

Csoport száma: 15

Periódus: 3

Atomtömeg: 30,973762


Rendszáma: 15

Csoport neve: Nitrogéncsoport

Mező: p

Tömegszám: 31

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 5

Elektronkonfiguráció: [Ne] 3s2 3p3

Protonok: 15

Elektronok: 15

Neutronok: 16

Szín: Színtelen

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Triklin

A foszfor eredete

A görög phosphoros, fényhozó szóból, a Vénusz bolygót nevezték így, mikor megjelent napkelte előtt. Régi magyar neve vilany.

A foszfor története

Hennig Brand 1669-ben fedezte fel a foszfort, vizeletből előállítva, a németországi Hamburgban.

1769-ben Johan Gottlieb Gahn és Carl Wilhelm Scheele észrevették, hogy a csontban kalcium-foszfát található, majd elemi foszfort nyertek csonthamuból.

Antoine Lavoisier ismerte fel, hogy a foszfor egy elem 1777-ben.

A foszfor fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F

Olvadáshő: 0,64 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,769 J/g·K

CAS-szám: 7723-14-0


Sűrűség: 1,82 g/cm3

Forráspont: 553 K | 279,85 °C | 535,73 °F

Párolgáshő: 12,4 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,099%

PubChem CID azonosító: 5462309

Ártalmassága: A fehérfoszfor rendkívül mérgező, a vörösfoszfort nem tartják mérgezőnek.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,0007%

A foszfor atomi tulajdonságai


Atomsugár: 98 pm

Elektronegativitás: 2,19 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 17,0 cm3/mol


Kovalens sugár: 107 pm

Ionizációs energia: 10,4867 eV

Hővezetési tényező: 0,00235 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5

A foszfor felhasználása

Sok műtrágya tartalmaz nagymennyiségű foszfort, amit tömény foszforsavból állítanak elő.

A foszfort felhasználják még a biztonsági gyufa előállításánál, a pirotechnikában és gyújtólövedékekben.

A foszfort az acélgyártásban is használják, de egyes alakítható bronzok alapanyaga is.

Izotópok

Stabil izotópok

31P

Instabil izotópok

24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.