Germánium, a kémiai elem [Ge]

Ultratisztaságú polikristályos germánium darab.

A germánium a periódusos rendszer 32. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a germánium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a gallium volt, míg a következő rendszámú az arzén lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Ge

Csoport száma: 14

Periódus: 4

Atomtömeg: 72,63


Rendszáma: 32

Csoport neve: Széncsoport

Mező: p

Tömegszám: 73

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 18, 4

Elektronkonfiguráció: [Ar] 3d10 4s2 4p2

Protonok: 32

Elektronok: 32

Neutronok: 41

Szín: Szürke

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Lapközepes kockarács

A germánium eredete

A latin Germania, Németország szóból.

A germánium története

1869-ben Dmitrij Mendelejev a periódusos rendszerben elfoglalt helye alapján megjósolta létezését és néhány tulajdonságát, és az elemet eka-szilíciumnak nevezte el.

1886-ban Clemens Winkler az új elemet az ezüsttel és a kénnel együtt egy ritka ásványban, az argyroditban találta meg.

Az első szilícium-germánium ötvözeteket 1955-ben nyerték.

A germánium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 1211,4 K | 938,25 °C | 1720,85 °F

Olvadáshő: 31,8 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,32 J/g·K

CAS-szám: 7440-56-4


Sűrűség: 5,323 g/cm3

Forráspont: 3106,15 K | 2833 °C | 5131,4 °F

Párolgáshő: 334 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,00014%

PubChem CID azonosító: 6326954

Ártalmassága: A germániumot nem tartják mérgezőnek.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,00002%

A germánium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 122 pm

Elektronegativitás: 2,01 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 13,6 cm3/mol


Kovalens sugár: 122 pm

Ionizációs energia: 7,8994 eV

Hővezetési tényező: 0,599 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -4, 1, 2, 3, 4

A germánium felhasználása

A germániumot leggyakrabban félvezetőként használják az elektronikában.

A germániumot tranzisztorokban és integrált áramkörökben használják.

Használják ötvözetként és katalizátorként is.

Infravörös spektroszkópokban és infravörös detektorokban is használják.

Izotópok

Stabil izotópok

70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge

Instabil izotópok

58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.