Kalcium, a kémiai elem [Ca]

Tiszta kalcium argonatmoszférában

A kalcium a periódusos rendszer 20. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a kalcium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a kálium volt, míg a következő rendszámú a szkandium lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Ca

Csoport száma: 2

Periódus: 4

Atomtömeg: 40,078


Rendszáma: 20

Csoport neve: Alkáliföldfémek

Mező: s

Tömegszám: 40

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 8, 2

Elektronkonfiguráció: [Ar] 4s2

Protonok: 20

Elektronok: 20

Neutronok: 20

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Lapközepes kockarács

A kalcium eredete

A latin calx, mész szavakból. Régi magyar neve mészeny.

A kalcium története

A kalciumvegyületeket már az I. században ismerték, hiszen például meszet állítottak elő az ókori Rómában.

Az elemi kalciumot először Sir Humphry Davy izolálta 1808-ban égetett mész és higany-oxid keverékének elektrolíziseként.

Davy azután próbálkozott ezzel, miután hallotta, hogy Jöns Jakob Berzelius és Pontin kalciumamalgámot állított elő égetett mész higanyban történő elektrolízisével.

A kalcium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 1115,15 K | 842 °C | 1547,6 °F

Olvadáshő: 8,54 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,647 J/g·K

CAS-szám: 7440-70-2


Sűrűség: 1,54 g/cm3

Forráspont: 1757,15 K | 1484 °C | 2703,2 °F

Párolgáshő: 155 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 5%

PubChem CID azonosító: 5460341

Ártalmassága: A kalciumot nem tartják mérgezőnek.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,007%

A kalcium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 197 pm

Elektronegativitás: 1,00 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 29,9 cm3/mol


Kovalens sugár: 176 pm

Ionizációs energia: 6,1132 eV

Hővezetési tényező: 2,01 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1, 2

A kalcium felhasználása

A kalciumot arra használják, hogy eltávolítsák a fémötvözetekből az oxigént, a ként és szenet.

Emellett kedvelt ötvözőanyag, felhasználják alumínium, berillium, réz, ólom és magnézium ötvözetekben is.

Redukálószerként alkalmazzák más fémek, például az urán, cirkónium és tórium kinyeréséhez.

A kalcium-karbonátot használunk a cement, az oltott mész és a habarcs készítéséhez.

Izotópok

Stabil izotópok

40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca

Instabil izotópok

34Ca, 35Ca, 36Ca, 37Ca, 38Ca, 39Ca, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 48Ca, 49Ca, 50Ca, 51Ca, 52Ca, 53Ca, 54Ca, 55Ca, 56Ca, 57Ca

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.