Szkandium, a kémiai elem [Sc]

Ultratiszta szkandiumkristály

A szkandium a periódusos rendszer 21. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a szkandium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a kalcium volt, míg a következő rendszámú a titán lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: Sc

Csoport száma: 3

Periódus: 4

Atomtömeg: 44,955912


Rendszáma: 21

Csoport neve: Átmenetifémek

Mező: d

Tömegszám: 45

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 9, 2

Elektronkonfiguráció: [Ar] 3d1 4s2

Protonok: 21

Elektronok: 21

Neutronok: 24

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Hexagonális

A szkandium eredete

A latin Scandia, Skandinávia szóból.

A szkandium története

1879-ben Lars Fredrik Nilson és munkatársai szkandiumot vettek észre az euxenit és a gadonilit ásványokban.

Nilson 2 gramm ultratiszta szkandium-oxidot állított elő.

Per Teodor Cleve megmutatta, hogy a szandium sok tulajdonsága hasonlít a Mengyelejev által megjósolt eka-bór tulajdonságaihoz.

A fémszkandiumot először Fisher és kollégái állították elő 1937-ben.

A szkandium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 1814,15 K | 1541 °C | 2805,8 °F

Olvadáshő: 16 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,568 J/g·K

CAS-szám: 7440-20-2


Sűrűség: 2,989 g/cm3

Forráspont: 3109,15 K | 2836 °C | 5136,8 °F

Párolgáshő: 318 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,0026%

PubChem CID azonosító: 23952

Ártalmassága: A szkandiumot kissé mérgezőnek tartják.

Gyakoriság az Univerzumban: 3×10-6%

A szkandium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 162 pm

Elektronegativitás: 1,36 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 15,0 cm3/mol


Kovalens sugár: 170 pm

Ionizációs energia: 6,5615 eV

Hővezetési tényező: 0,158 W/cm·K

Oxidációs állapotok: 1, 2, 3

A szkandium felhasználása

A szkandiumot sporteszközök gyártásához használják, mint például golfütő nyél, baseball ütő, kerékpárváz, horgászbot.

A szkandium-jodidot, csakúgy mint a nátrium-jodidot a fémhalogén lámpák töltésére is használják.

A szkandium 46-os radioaktív izotópját a kőolajfinomítókban használják, mint nyomjelző anyagot.

Izotópok

Stabil izotópok

45Sc

Instabil izotópok

36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.