Vanádium, a kémiai elem [V]

Elektrolízissel előállított vanádiumkristályok

A vanádium a periódusos rendszer 23. kémiai eleme. Ebben a bejegyzésben megismerjük a vanádium legfontosabb tulajdonságait a Mengyelejev-féle periódusos táblázat alapján.

Az előző kémiai elem a titán volt, míg a következő rendszámú a króm lesz.

Általános kémiai tulajdonságok


Vegyjele: V

Csoport száma: 5

Periódus: 4

Atomtömeg: 50,9415


Rendszáma: 23

Csoport neve: Átmenetifémek

Mező: d

Tömegszám: 51

Elektronok száma héjanként: 2, 8, 11, 2

Elektronkonfiguráció: [Ar] 3d3 4s2

Protonok: 23

Elektronok: 23

Neutronok: 28

Szín: Ezüst

Radiokativitás: Nem radioaktív

Kristályrácstípus: Térközepes kockarács

A vanádium eredete

Régi magyar neve szineny.

A vanádium története

A vanádiumot eredetileg Andrés Manuel del Río fedezte fel 1801-ben.

1805-ben a francia kémikus, Hippolyte Victor Collet-Descotils tévesen azt állította, hogy del Río új eleme csak egy szennyezett krómminta volt.

1831-ben a svéd kémikus, Nils Gabriel Sefström újra felfedezte az elemet, amelyet egy új oxidban talált vasércekkel kapcsolatos munkája során.

Később, ugyanabban az évben, Friedrich Wöhler fogadta el del Río korábbi munkáját.

A vanádium fizikai tulajdonságai


Halmazállapot: Szilárd

Olvadáspont: 2183,15 K | 1910 °C | 3470 °F

Olvadáshő: 22,8 kJ/mol

Fajlagos hőkapacitás: 0,489 J/g·K

CAS-szám: 7440-62-2


Sűrűség: 6,11 g/cm3

Forráspont: 3680,15 K | 3407 °C | 6164,6 °F

Párolgáshő: 453 kJ/mol

Előfordulás a Földön: 0,019%

PubChem CID azonosító: 23990

Ártalmassága: Valamennyi vanádiumvegyületet mérgezőnek tartják.

Gyakoriság az Univerzumban: 0,0001%

A vanádium atomi tulajdonságai


Atomsugár: 134 pm

Elektronegativitás: 1,63 (Pauling skálán)

Atomtérfogat: 8,78 cm3/mol


Kovalens sugár: 153 pm

Ionizációs energia: 6,8281 eV

Hővezetési tényező: 0,307 W/cm·K

Oxidációs állapotok: -1, 1, 2, 3, 4, 5

A vanádium felhasználása

A vanádiumot adalékanyagként használják az acélban, hogy erősítse és védje a korrózió ellen.

A titán-alumínium-vanádium ötvözetet sugárhajtóművekben és nagysebességű repülőgépekben használják.

A vanádiumfóliát titán és acél burkolására használják.

A vanádium-pentoxidot kerámiákban és kénsavgyártás katalizátoraként használják.

Izotópok

Stabil izotópok

51V

Instabil izotópok

40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V

Hasznos linkek

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

A weboldal célja, hogy mindenkivel megismertesse a periódusos rendszer összes elemét. Szemléletesen és átláthatóan mutatjuk be az összes kémiai elemet a Mengyelejev-féle periódusos táblából.